30.000.000 
18.000.000 

Best Seller

Hoa tai san hô

890.000 

Coral

San hô

15.200.000 
15.500.000 

Best Seller

Vòng san hô Vàng

4.800.000 
5.500.000 
4.800.000