Vòng tay Trầm Hương

35.000.000 

Vòng tay Trầm Hương (mùi thơm nhẹ thanh)