Vòng Tay Trầm Hương

65.000.000 

Vòng tay Trầm Hương

(Mùi thơm ngọt dịu, cực nhiều dầu)