Vòng Tay Trầm Sánh

15.000.000 

Vòng Trầm mix Charm vàng 24k (Vân Mây)